Ar Bhóthar Hartland i gcathair Chorcaí a rugadh an file seo 5 Samhain 1931. Ba é an t-aon leanbh amháin é ag Edward Hegarty, pláistéir, agus Norah Murphy. Ba as Poll an Duibh do Norah agus cailleadh a deartháir Joe Murphy i bPríosún Chorcaí 25 Deireadh Fómhair 1920 de dheasca stailc ocrais a mhair 79 lá. Cuireadh oideachas ar Sheán i gColáiste na Toirbhearta, Corcaigh, agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. Bhí sé ar an dream de mhic léinn a thugadh an tAthair Tadhg Ó Murchú go dtí An Bothán i nDún Chaoin. Bhuaigh sé scoláireacht taistil agus chaith dhá bhliain i bPáras. Thug Rialtas na Fraince scoláireacht don tríú bliain ansin dó. An amour courtois agus an tionchar a bhí aige ar fhilíocht na mBard ba ábhar dá thráchtas PhD. Tár éis dó H.Dip.in Ed. a fháil bhí sé ag múineadh i Lios Tuathail, Co. Chiarraí, ar feadh bliana. Tharla dó a bheith páirteach i léiriú Sive le John B. Keane i rith an ama sin. Chaith sé bliain ag múineadh i gColáiste Mhuire, Cearnóg Parnell. Bhí sé tamall ag múineadh Gaeilge i gColáiste Phádraig, Droim Conrach. Chaith sé sé bliana ina chigire meánscoileanna. Bhí sé ina léachtóir le hOideachas sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, an chuid eile dá shaol oibre. Bhí sé ar feadh deich mbliana ar choiste eagarthóireachta Comhar. Bhí sé ina bhall de Institiúid Teangeolaíochta na hÉireann.

D’fhoilsítí a dhánta in Comhar ó 1955 ar aghaidh agus tá ceithre cinn díobh in Feasta. Foilsíodh an bailiúchán Cama-shiúlta, 1964. Tá trí dhán leis i gcló in Scríobh 6, in eagar ag Seán Ó Mórdha, 1984. Roghnaigh Gréagóir Ó Dúill péire dá dhánta in Fearann Pinn: Filíocht 1900 go 1999, 2000. Tá ‘Freudyssey na Gaeilge’ ar na dánta leis a roghnaigh Séamas Ó Céileachair in Nua-Fhilí 2 (1953-1963), 1968. Roghnaigh Declan Kiberd agus Gabriel Fitmaurice an dán ‘Marbhna Tar Éis Cóisire’, maille le haistriúchán Béarla, in An Crann faoi Bhláth / The Flowering Tree, 1991. D’éag sé 16 Lúnasa 2005. Bhí sé pósta ar Chaitlín Ní Ghallchobhair agus bhí beirt iníonacha agus mac acu.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú