Is ródhóigh gurb í seo an Teresa Josephine Condon a rugadh 27 Márta 1899 do James Edmond Smith Condon, abhcóide, agus a bhean Mary Bolger. Bhí cónaí orthu ag 16 Plás Warrington, Baile Átha Cliath. Tá cuntas gairid ag Gearóid Ó Murchadha uirthi in Éigse, 1941-42. Bhain sí céim amach sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, i 1921. Chuir sí eagar ar ‘Purgadóir Phádraig Naomhtha’ agus bhí sin i gcló in Lia Fáil, 1924; ba é an chéad alt san iris sin é. Bhí dhá thráchtas eile i gcló ann: ‘De febre efemera’ le Winifred Wulff agus ‘Táin Bó Geanainn’ in eagar ag Mairéad Ní Ghrádaigh. Sa réamhrá deir Dubhghlas de hÍde: ‘Do scríobh Treasa Condúin an chéad cheann aca i gcomhair céim an M.A. tar éis dul faoin scrúdú di. Tá mórán de na nótaí agus variae lectiones nár ghá a gcur síos ann so ach do chuir an clódóir i gcló iad go hiomlán gan fhios dúinn.’ Chuir sí eagar ann freisin ar an dán ‘A Dhuine théid go Loch Dearg’. Deir Ó Murchadha: ‘For several years before her death Miss Condon had been a valued member of the lexicographical staff of the Royal Irish Academy....’ agus deir sé nach raibh aon choinne lena bás. Chóirigh sí an litir U in Contributions to a Dictionary of the Irish Language (Acadamh Ríoga na hÉireann) agus ba í Eleanor Knott a chuir tríd an bpreas é i 1942. Rinne sí obair ar an litir S freisin agus foilsíodh é i 1953. Cailleadh Teresa Josephine Condon, ‘lexicographer’, in aois a 42 bliain di, in Ospidéal an Royal City of Dublin 7 Aibreán 1941. Bhí cónaí uirthi ag 5 Plás Hoirbeaird, Baile Átha Cliath.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú