Tá cuntas air in Clare Champion 28 Nollaig 1990 agus in The parish of Kilkeedy: a local history, eagrán 1999 a thiomsaigh Frank Brew. I bparóiste an Tobair, Co. an Chláir, a rugadh é. D’fhreastail sé ar scoil náisiúnta Ghleann Cholm Cille i gceantar an Chairn. Chuaigh sé as sin go Coláiste Naomh Muire i nGaillimh. Bhain sé céim sa Ghaeilge amach i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad, agus oirníodh é i 1940. Chaith sé ceithre bliana ag múineadh i gColáiste Naomh Muire. Anuas go 1966 bhí sé ag múineadh na Laidine agus an Teagaisc Chríostaí i gColáiste Éinde, Gaillimh, agus bhí tamall ina uachtarán ann. Chaith sé 17 bliain i bhfeighil pharóiste Naomh Pádraig sa chathair. Ansin ceapadh ina shagart paróiste é in Inis Díomáin. Rinne canónach agus ard-deagánach de. Chuaigh sé go paróiste an Chaisleáin Ghearr mar churáideach i 1990. Is cosúil gur chuir an tEaspag Eamonn Casey d’iachall air Inis Díomáin a fhágail; bhí argóint eatarthu tamaillín roimhe sin nuair a díoladh teach ar leis an bparóiste é. Is gnách deis a thabhairt do shagart paróiste fanacht i bparóiste nuair a shroicheann sé 75 ach bhí airsean imeacht. Óna óige bhí spéis aige san iomáint agus bhí sé ar fhoireann an Chláir i 1935. Scríobh sé: Annals of the GAA in Galway 1884-1901, Iml. 1, [1983]; Fr. Griffin 1892-1920, 1994; Nora Barnacle Joyce: a portrait, 1982. Ba é a scríobh dosaen de na haistí in The parish of Kilkeedy: a local history. D’éag sé 13 Meitheamh 1998.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú