Ba dhuine í de scoláirí móra Ceilteacha na hOllainne. In Celtic Studies in the Netherlands: a bibliography, 1992 le Marc Schneiders agus Kees Veelenturf, a d’fhoilsigh Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, deirtear: ‘The “Utrecht school” of Celtic, established by A.G. Van Hamel and Maartje Draak, has attracted a large number of students.’ In Venlo a rugadh í 25 Márta 1907. Tá cuntas uirthi, mar aon le leabharliosta, ag Doris Edel in Zeitschrift für celtische Philologie, 1996. Rinne sí staidéar ar na teangacha Ceilteacha faoi Van Hamel agus faoi 1946 bhí sí ina léitheoir san ábhar sin in Ollscoil Amsterdam. Idir 1955 agus 1977 ba í an t-aon ollamh le Ceiltis í san Ollainn, í ag obair in ollscoileanna Amsterdam agus Utrecht. Bhí Hans Oskamp i measc a mac léinn. Ó na 1930idí ar aghaidh bhí aistí agus léirmheasanna aici in: Béaloideas, Celtica, Fabula, Ériu, Numen ....

Sa leabhrán Ierse letterkunde als toetsteen, 1946 dúirt sí: ‘The work at present carried out at Dublin, or in co-operation with the scholars working at Dublin, is almost entirely linguistic .... By the rejection of the study of Irish literature as literature, the young generation is losing its vital interest in these matters’ (i gcló i léirmheas John Hennig in The Irish Book Lover, Aibreán 1950). Foilsíodh A Leyden Boethius fragment with Irish glosses, 1948; The higher teaching of Latin grammar in Ireland during the ninth century, 1967. Tá ‘The Religion of the Celts’ i gcló in Historia religionum: handbook for the history of religions. 1. Religions of the past, 1969. I gcomhar le Frida de Jong d’fhoilsigh sí aistriúcháin Ollannaise ar scéalta sa tSean-Ghaeilge agus sa Mheán-Ghaeilge: Van helden, elfen en dichters: de oudste verhalen uit Ierland, 1979, agus De lastige schare: gevolgd door wif anecdoten over dichtergerleerden, 1990. Chuir sí amach i gcomhar le de Jong aistriúchán Ollainnise ar Fled Bricrend i 1986 agus ar Tochmarc Bec Fola i 1995. D’éag sí 16 Samhain 1995.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú