Ba é seo an t-easpag de chuid Eaglais na hÉireann a d’fhéach chuige go gcuirfí ar fáil caiticeasma dátheangach le húsáid in Oileán Reachlainn, Co. Aontroma. Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus ag Nicholas Williams in I bPrionta i Leabhar. Na Protastúin agus Prós na Gaeilge 1567–1724, 1986. In Carsington, Derbyshire, a rugadh é ar 2 Eanáir 1660. Ba é an dara mac é ag Edward Hutchinson agus a bhean Mary Tallents. Bhain sé céim amach in Ollscoil Cambridge i 1680 agus oirníodh ina shagart de chuid Eaglais Shasana é. Thuill sé dochtúireacht le diagacht i 1698. Phós sé Dame Mary Crofts Read. Nuair a cailleadh í phós sé Peregrine nó Anne North (sic) agus bhí mac agus iníon acu. Bhí sé ag friotháil ar phobail in Suffolk go dtí gur ainmníodh é ina easpag ar Dhún agus Coinnire i 1720. I Lios na gCearrbhach a bhí cónaí air go 1729 nuair a d’aistrigh sé go Port Chluain Eoghain. D’fhoilsigh sé an bhliain dár gcionn The State of the Case of Raghlin ar cur síos é ar a dheacracht a bhí sé ag an eaglais dul chun cinn a dhéanamh i Reachlainn nuair nach raibh Béarla ag na hoileánaigh. Moladh go ndéanfaí paróiste ar leith de agus go dtógfaí teampall ann. ‘Our greatest Obstruction lies in the Difficulty of applying the Means of Religion and Learning to them in English, because Irish is at present their Mother Tongue. But as by the common Method of teaching French and other Languages, it is seen by experience, that the easiest way of Learning a new Language, is by having the known Tongue and the Tongue to be taught in two Columns placed over against one another, so as one may be like a Construing Book to the other. We hope to procure Primmers, Catechisms, and, if it may be, Psalters, Common-Prayer-Books, Testaments, &c. with such double Columns: And as this Island is as yet under no Prepossession from the Faults of the English Alphabet, we propose to spell both Languages by an Alphabet formed as near as may be by the most perfect Rules.’ Rinneadh paróiste ar leith den oileán i 1722 agus an bhliain chéanna foilsíodh The Church Catechism in Irish. With the English placed over against it in the same Karakter. Together With Prayers for Sick Persons and some Texts of Scripture, and a Vocabulary Explaining the Irish Words that are used in them. I mBéal Feirste a clóbhuaileadh é. Bhí baint ag John Richardson leis an bhfoilseachán sa mhéid go ndearna Hutchinson teagmháil leis ina thaobh agus gur baineadh úsáid ann as Leabhar na nOrnaightheadh cComhchoitchionn a chuir Richardson amach i 1712. Níl a fhíos cé a chuir Gaeilge ar an mBéarla. Luadh beirt chléireach ar chainteoirí dúchais Gaeilge iad agus tuairimíonn Williams gur dhuine díobh an tUrramach Giolla Easpag Mac Colaim. Deir Williams gur cosúil gurbh Albanach é Mac Colaim agus go bhfuil ‘Albanachas’ le feiceáil i roinnt mhaith den chaiticeasma. Díríonn Holmer (The Irish Language in Rathlin Island, 1942) aird ar na cosúlachtaí ag teanga an chaiticeasma le Gaeilge na hAlban ach glacann leis gurb i canúint Reachlainn atá sa leabhar. Chuir C. Ó Dochartaigh an téacs i gcló maille le cuntas ar chúrsaí teanga in Zeitschrift für celtische Philologie 35 (1976).

Níor foilsíodh na leabhair eile sin a bhí beartaithe ach i 1724 cuireadh amach sa litriú foghrúil céanna almanag dar teideal An Almanack an Gaoidheilg ar son Uliana an Tighearna Croisda, 1724. I mBaile Átha Cliath a clóbhuaileadh é ach is beag díol a bhí air. Tuairimíonn Williams gurbh é an réamhrá a bheith frith-Chaitliceach ba chúis leis sin nó toisc nach raibh aon astralaíocht ann. Scríobh an tEaspag Hutchinson A Defence of the Antient Historians: With a Particular Application of it to the History of Ireland and Great-Britain, and other Northern Nations in a Dialogue between Protestant and a Papist, an Englishman and an Irishman, 1734. D’éag sé i bPort Chluain Eoghain ar 23 Iúil 1739 agus cuireadh i séipéal príobháideach ansin.

Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú