Síltear gurbh é ba thúisce a d’aistrigh ‘Cúirt an Mheon-Oíche’ le Brian Merriman go Béarla. Tá an t-aistriúchán sin agus cibé eolas atá ar an aistritheoir i gcló ag Liam P. Ó Murchú san eagrán de dhán Mherriman a thug sé amach i 1982. Is ‘ar mhaithe leis an léamh a dhein Cláiríneach eile ar shaothar tábhachtach fileata daichead éigin bliain tar éis a chumtha agus toisc go bhfuil tréithe an Bhéarla a d’úsáid sé ná fuil neamhshuimiúil ar fad iontu féin’ a chuir Ó Murchú i gcló é. Tá seacht gcinn dá bhundánta i lámhscríbhinn i gColáiste Ollscoile Chorcaí a rinne Dónall Mac Consaidín. B’as Droichead Abhann Ó gCearnaigh, Co. an Chláir, dó. Maireann mar lámhscríbhinní cnuasaigh a rinne sé d’fhilíocht an Chláir agus cóip de ‘Eochairsciath an Aifrinn’ le Seathrún Céitinn. Chuir sé Gaeilge ar amhrán Béarla, ‘Cailín deas crúite na mbó’. Níl a fhios cathain ná cá háit a d’éag sé. I gceann dá dhánta bhagair sé: ‘Rachadsa ar luas / Go Canada suas.’

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú