Duine mór le rá san Irish Society ba ea an fear seo a bhí ina Ardeaspag ar Thuaim. Deir Risteárd Ó Glaisne in Gaeilge i gColáiste na Tríonóide 1592-1992, 1992 gur de bharr a chuid gríosaithe a cuireadh ollúnacht le Gaeilge ar bun sa choláiste. Tá cuntas air in Dictionary of National Biography agus d’fhoilsigh J. D’Arcy Sirr Memoir of the last Archbishop of Tuam. Is duine é de na pearsana a bhfuil cur síos orthu ag Brighid Uí Mhurchadha in Oideachas in Iar-Chonnacht sa naoú céad déag, 1954: ‘Prionnsa na mBíoblóirí’ a thugann sise air.

I Sráid Saicfil, Baile Átha Cliath, a rugadh é, ar 10 Meitheamh 1770. Ba é an dara mac ag Iarla Clancarty é agus bhí dea-cháil ar a mhuintir mar thiarnaí talún. Bhí sé ar scoil in Harrow agus i scoil chlasaiceach sa Chaisleán Riabhach, ceantar a raibh cónaí ar a athair ann. I gColáiste na Tríonóide bhí Matthew Young mar theagascóir aige. Bhain sé BA amach i 1791 agus oirníodh é an bhliain dár gcionn. Tugadh beathúnas cille na Críche dó, is é sin Béal Átha na Sluaighe agus a thimpeallacht, agus an bhliain dár gcionn fuair sé beathúnas Bhaile Uí Rodáin i gContae na Mí. Choinnigh sé greim ar an dá pharóiste agus bhí sé freisin ina ghníomhaire ar eastát a athar. I rith 1798 bhí sé ina chaptaen ar chór gíománach a athar; in The Parish of Ballinasloe: its history from the Earliest Times to the Present Century, 1960 deir Patrick K. Egan go raibh sé sa seanchas gur ghlac sé seilbh ar bhoilg na ngabha chun nach bhfeadfaí pící a dhéanamh. Ceapadh é ina easpag ar Phort Láirge in 1802, ar Ailfinn in 1810, ina ardeaspag ar Thuaim in 1819 agus in 1834 cuireadh deoise Chill Ala agus Achadh Chonaire faoina chúram freisin. Bhí sé go mór in aghaidh an chórais oideachais náisiúnta ‘as at variance with the Word of God, and the temporal and spiritual welfare of the country’. Ba é an duine deireanach é in ardeaspagóideacht Eaglais na hÉireann i dTuaim.

Bhí baint an-mhór aige leis an Irish Society agus bhí beartaithe aige gan ach sagairt le Gaeilge a bheith i nDeoise Thuama. Deir an Dictionary of National Biography: ‘In the history of the Irish church Trench chiefly deserves to be remembered for his activity in promoting the remarkable evangelical movement in the west of Ireland which was known in Connaught as the second reformation and which, chiefly through the agency of the Irish Society, made a vigorous effort to win converts to protestantism. From 1818 to his death Trench was president of the Irish Society; and it is evidence of his large-heartedness that the religious controversies which his leadership of this movement involved in no wise impaired the remarkable personal popularity which he enjoyed among his Roman Catholic neighbours.’ Bhí baint mhór ag a mhuintir le hiompúchán creidimh sa cheantar. Tá cuid de scéal an Connaught Home Mission Society a bunaíodh faoi choimirce an Trinsigh inste ag Patrick K. Egan agus tugann sé le tuiscint go raibh Gaeilge aige. In 1830 thug sé foláireamh nach nglacfadh sé le haon duine mar mhinistir mura mbeadh inniúlacht sa Ghaeilge aige. Bhunaigh sé coláiste agus thóg foirgneamh costasúil i mBéal Átha na Sluaighe chun go bhfoghlaimeodh ábhair sagairt an teanga; chuig an foirgneamh sin a aistríodh coláiste deoiseach Caitliceach Chluain Fearta i 1901. Ba é a mhol gurbh é Thomas de Vere Coneys a cheapfaí ina ollamh le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide. In 1814 bhí sé sa chathaoir ag cruinniú den Hibernian Bible Society, ‘the most agressive of all the proselytising organisations’ (Egan). Ba é a bhunaigh an Connaught Auxiliary Irish Society in 1829 agus an Tuam Diocese Home Mission Society in 1830 agus an Tuam Diocesan Education Society in 1834. Bhí baint aige le bunú an Connemara Christian Committee. D’éag sé i dTuaim ar an 26 Márta 1839 agus cuireadh é i reilig na Críche, Co. na Gaillimhe. Bhí sé pósta ar a chol ceathrair Anne Taylor agus bhí beirt mhac agus seisear iníonacha acu.

In History of the Archdiocese of Tuam, 1928 deir E.A. D’Alton faoi ghorta na bliana 1822: ‘It is pleasant to recall that the Protestant Archbishop of Tuam, Dr. Trench, joined with the Catholic Archbishop in the good work of relieving this distress. Both served on the same relief committee, and Dr. Trench, out of his own large resources, gave employment to many and without distinction of creed. The grateful Catholics in return saved Dr. Trench’s turf and brought it home; and when the relief committee met in Tuam for the last time, with the Catholic Archbishop in the chair, the following resolution was unanimously passed: “That the judicious unwearied and efficient exertions of his Grace, the Archbishop of Tuam, call for warmest sentiments of admiration, and we beg to offer him the humble tribute of our sincere gratitude, hoping that his benignity of character and his well-directed benevolence, qualities worthy of our admiration, may long continue to shed their influence upon us”.’

Tá tuilleadh eolais faoin mbeatha seo ar fáil ar http://dib.cambridge.org/ »

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú