I gCathair Dhian, Baile Uí Sháir, Cill Airne, 9 Aibreán 1912, a rugadh an scoláire Proinsiasach seo. Seoirse an t-ainm baiste a bhí air (Éigse Samhradh 1975). Timothy Sullivan, gabha, Cathair Dhian, a athair agus Mary Russell a mháthair. Nuair a rinneadh Daonáireamh 1911 bhí Timothy (34) agus Mary (34) pósta le sé bliana. Bhí ceathrar clainne acu agus bhí athair (70) agus aint (78) Thaidhg sa teach freisin. Bhí Béarla agus Gaeilge acu go léir. I scoil Bhaile an Oileáin a fuair Pádraig bunoideachas agus ansin chuaigh go Coláiste Bhréanainn, Cill Airne. I 1931 chuaigh sé isteach sna Proinsiasaigh i Muilte Farannáin. Bhain sé BA le honóracha agus scoláireacht i gColáiste Ollscoile na Gaillimhe i 1935: duine dá mhúinteoirí ba ea sean-Tomás Ó Máille. Rinne sé staidéar ar an diagacht i gColáiste Naomh Isadóir sa Róimh agus i Lováin, mar ar oirníodh ina shagart é 24 Meitheamh 1939. Chaith sé cúpla bliain i gCarraig na Siúire i gceannas an Treas Oird. Cuireadh go Gaillimh é i 1942 le staidéar iarchéime a dhéanamh agus ghnóthaigh sé MA le honóracha i 1944. Ó Dheireadh Fómhair 1954 bhí sé ina léachtóir Gaeilge i gColáiste Phádraig, Maigh Nuad. Ó 1965 bhí sé ina Ollamh Cúnta in Institiúid Ard-LéinnBhaile Átha Cliath agus é freagrach as Scríbhinní Gaeilge na mBráthar Mionúr. Bhronn Ollscoil na hÉireann an D.Litt. Celt. air i 1965. D’éag sé ar 11 Márta 1975. Tá obit in Éigse 16 1975/6. Tá cuntas air freisin in School of Celtic Studies: fiftieth anniverary report, 1990. Tá liosta a shaothair i gcló in Scríbhinní Foireann Taighde Dhún Mhuire 1945-1970, 1971. Bhí sé ina uachtarán ar Dhún Mhuire 1965-67. ‘His name is particularly associated with the study of devotional literature of the 17th and 18th centuries’ (50th anniversary report).

Chuir sé eagar ar na leabhair seo: An tAithríoch Ríoga, 1952; Rialachas San Froinsias; 1953; Beatha San Froinsias, 1957; Beatha Naoimh Antoine ó Phadua, 1957; Lucerna Fidelium, 1962. Bhíodh ábhar aige in Éigse, Catholic Survey, Celtica, Irisleabhar Mhuighe Nuadhat, Collectanea Hibernica, Archivium Hibernicum, The Furrow, Archivum franciscanum historicum, Irish Ecclesiastical Record, Clogher Record, Assisi, An tIrisleabhar, Studia Hibernica, Inniu, An Sagart.

Diarmuid Breathnach

Máire Ní Mhurchú